1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กำลังพลจากกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 6 มทบ.22 ร่วมกับกองช่าง เทศบาลเมืองวารินชำราบ ดำเนินการพัฒนาปรับสภาพภูมิทัศน์ สนามทุ่งคำน้ำแซบ


ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2559 เป็นต้นมา กำลังพลจากกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 6 มทบ.22 ร่วมกับกองช่าง เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ดำเนินการพัฒนาปรับสภาพภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณสนามทุ่งคำน้ำแซบ โดยการทำความสะอาดใบไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้ และตัดถางหญ้า เพื่อให้สนามทุ่งคำน้ำแซบสะอาด ปลอดภัย และมีภูมิทัศน์ที่สวยงามแก่ผู้ที่มาใช้บริการ 

จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting