1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะกรรมาธิการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการด้านขยะทั่วไปและขยะติดเชื้อของเทศบาลเมืองวารินชำราบ


วันที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี, ปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการ และอนุกรรมาธิการ ด้านการปกครองท้องถิ่น สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ นำโดยนางนินนาท  ชลิตานนท์ ประธานกรรมาธิการ ซึ่งได้มาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป และขยะติดเชื้อ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน รวมทั้งสอบถามถึงแนวนโยบายการจัดการขยะภายในท้องถิ่น และปัญหาอุปสรรคต่างๆในการดำเนินงาน ซึ่งทางคณะกรรมาธิการฯจะทำการรวบรวมข้อมูลที่ได้ส่งต่อให้กับรัฐบาลเพื่อ กำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานต่อไป

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
 

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting