1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบมอบเงินช่วยเหลือและสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัยในชุมชนกุดปลาขาว


วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี, รองปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัยในชุมชนกุดปลาขาว พร้อมมอบเงินช่วยเหลือและสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อเป็นการปลอบขวัญในเหตุการณ์ดังกล่าว

ฝ่ายบริการและแผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


  กองสวัสดิการและสังคมSecured by Siteground Web Hosting