1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

อาจารย์ และนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ มรภ.อุบลราชธานี ศึกษาเรียนรู้การจัดการหลุมฝังกลบขยะแบบบูรณาการ


วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ที่โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คณะอาจารย์ และนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการหลุมฝังกลบขยะของเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อเป็นการศึกษาเรียนรู้การจัดการหลุมฝังกลบขยะแบบบูรณาการของนักศึกษา โดยมีนายนิติพันธ์ แสนสุข นักวิชาการสุขาภิบาล เป็นวิทยากรให้ความรู้ และนำเยี่ยมชมหลุมฝังกลบขยะ

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน 

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting