1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบทำการเคลื่อนย้ายเรือลอกผักตบชวามายังแหล่งน้ำกุดศรีมังคละ


วันที่ 22 ธันวาคม 2559 เวลา 9.30 น. ที่แหล่งน้ำกุดปลาขาว บริเวณหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 กองช่างสุขาภิบาลได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายเรือลอกผักตบชวา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ไปยังแหล่งน้ำกุดศรีมังคละ เพื่อดำเนินการเก็บลอกผักตบชวาในแหล่งน้ำสาธารณะกุดศรีมังคละ หลังจากที่ได้ดำเนินการเก็บลอกผักตบชวาในกุดปลาขาวเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีนางธิติมา โคตรุโร รักษาการผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล และจ่าเอกประกาศ ตระการไทย รักษาการหัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ  ร่วมสังเกตุการณ์และควบคุมการเคลื่อนย้ายในครั้งนี้

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


  กองช่างสุขาภิบาล
Secured by Siteground Web Hosting