1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอัคคีภัยถ.ศรีสะเกษ ใกล้สถานีรถไฟ


วันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 15.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี รอลปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบเหตุอัคคีภัยเมื่อช่วง เช้าของวันที่ 16 มกราคม 2560 ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 3 หลังคาเรือน ได้แก่ บ้านเลขที่ 4, บ้านเลขที่ 6 และบ้านเลขที่ 82/2 ถนนศรีสะเกษ ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ พร้อมกันนี้ทางเทศบาลเมืองวารินชำราบได้มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น และสิ่งของบรรเทาทุกข์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


  กองสวัสดิการและสังคมSecured by Siteground Web Hosting