1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลบ้านฝาง จ.ขอนแก่น ในการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะ


วันที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบนำโดย นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยน.ส.วีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล, นางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทสบาล, นางอรุณรัตน์ วิมลสุข รองปลัดเทศบาล,นายมานะ สำเภา หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน, นางเนาวรัตน์ พุ่มแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ และพนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลบ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น นำโดยนายชัยดี รัตนปรีดา นายกเทศมนตรี ซึ่งได้นำกลุ่มผู้สูงอายุเดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะแบบครบ วงจรของเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


  กองช่างสุขาภิบาล
Secured by Siteground Web Hosting