1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

องค์การบริหารส่วนตำบลรุ่งระวี จ.ศรีสะเกษ เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะของเทสบาลเมืองวารินชำราบ


วันที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 10.30 น. ที่โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ต.ดอนผอุง เทศบาลเมืองวารินชำราบโดยนายนิติพันธ์ แสนสุข นักวิชาการสุขาภิบาล ได้ให้การต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลรุ่งระวี จ.ศรีสะเกษ นำโดยนายองอาจ อุระดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งได้นำคณะผู้บริหาร พนักงาน และผู้นำชุมชน มาศึกษาดูงานในการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ซึ่งเป็นเทศบาลหนึ่งที่มีผลการดำเนินงานด้านการจัดการขยะดีมาก ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในองค์กรตามหลัก การบริหารบ้านเมืองที่ดี และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน  ภาพโดย : กองช่างสุขาภิบาล


  กองช่างสุขาภิบาล
Secured by Siteground Web Hosting