1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมผู้ประกอบการแผงลอยข้างโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ เพื่อชี้แจงแนวทางการต่อสัญญาเช่าฉบับใหม่


วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 งานผลประโยชน์ กองคลัง เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดการประชุมผู้ประกอบการแผงลอยบริเวณข้างโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ เพื่อประชุมชี้แจงแนวทางและสิทธิในการต่อสัญญาเช่าฉบับใหม่ โดยมีนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรีเป็นประธานในการประชุม

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


  กองคลัง
ไม่สามารถ feed URL ที่ระบุไว้ได้.

รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting