1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยบันทึกเสียงรายการ"บันทึกสถานการณ์"ในการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองวารินชำราบ


วันที่ 5 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 น. ที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ ชุมชนชลประทาน เทศบาลเมืองวารินชำราบนำโดยนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางธิติมา โคตรุโร รักษาการณ์ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล, นายนิติพันธ์ แสนสุข นักวิชาการสุขาภิบาล ร่วมด้วยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี และคณะทำงานชุมชนปลอดขยะชุมชนชลประทาน ได้ให้การต้อนรับคุณจิระวรรณ ตันกุรานันท์ และทีมงาน จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) ซึ่งได้เดินทางมาเก็บข้อมูล และบันทึกเสียงรายการ"บันทึกสถานการณ์" ในเรื่องการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองวารินชำราบ และการดำเนินโครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste ของชุมชนชลประทาน เนื่องจากเป็นพื้นที่ๆประสบความสำเร็จในการลดปริมาณขยะในชุมชนเมือง โดยมีนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี และคณะทำงานชุมชนปลอดขยะชุมชนชลประทาน ร่วมการบันทึกเสียงในครั้งนี้ด้วย

ติดตามรายการ "บันทึกสถานการณ์" ได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย F.M. 92.50 MHz, A.M. 891 KHz และA.M. 837 KHz ออกอากาศวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 9.00 น. หรือทาง www.facebook.com/radiothailand และทาง www.facebook.com/jirawan2017

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน  กองช่างสุขาภิบาล
Secured by Siteground Web Hosting