1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งได้เดินมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะ


วันที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 10.30 น. ที่ศาลาประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบนำโดย นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางธิติมา โคตรุโร รก.ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล,นายมานะ สำเภา หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน, นางเนาวรัตน์ พุ่มแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ และพนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช นำโดยนายจารึก รัตนบุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรของเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน  กองช่างสุขาภิบาล
Secured by Siteground Web Hosting