1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา จ.ตรัง ในการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชน


วันที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบนำโดย นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล, นางธิติมา โคตรุโร รก.ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล,นายมานะ สำเภา หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน, นางเนาวรัตน์ พุ่มแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ และพนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา จ.ตรัง นำโดยนางหนูเนียน ดำจุตินายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองวารินชำราบ จากนั้นได้เดินทางต่อไปยังศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนชลประทาน เพื่อศึกษาดูงานการจัดการขยะภายในชุมชน ซึ่งชุมชนชลประทานเป็นหนึ่งในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste และประสบความสำเร็จในการช่วยลดปริมาณขยะภายในชุมชน

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน  กองช่างสุขาภิบาล
Secured by Siteground Web Hosting