1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบดำเนินการตามแผนการเฝ้าระวังผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะกุดศรีมังคละ


วันที่ 24 มีนาคม 2560  ที่โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ กองช่างสุขาภิบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ และพนักงานภาคสนามเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ดำเนินการเก็บผักตบชวา และวัชพืชที่ขึ้นมาใหม่ในแหล่งน้ำกุดศรีมังคละ และกุดปลาขาว ตามแผนการเฝ้าระวังผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ เพื่อป้องกันไม่ให้ผักตบชวา และวัชพืชเกิดขึ้นซ้ำในแหล่งน้ำสาธารณะซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของแหล่งน้ำ ก่อให้เกิดน้ำเน่าเสีย และส่งผลให้น้ำไม่สามารถระบายได้อย่างสะดวก

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
ภาพโดย ธิติมา โคตรุโร รก.ผอ.กองช่างสุขาภิบาล  กองช่างสุขาภิบาล
Secured by Siteground Web Hosting