1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2560 และมอบใบประกาศเชิดชูเกียรติสตรีดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลวันที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 8.30 น. ณ หอประชุมประชาวาริน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2560  ซึ่งเป็นการสอนการทำเข็มกลัดจากวัสดุเหลือใช้โดยศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส พร้อมกันนี้ยังได้มีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรสตรีผู้มีผลงานดีเด่นด้านนักพัฒนาสตรีดีเด่น ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2560 ได้แก่ นางศศิธร แจ่มวัย ประธานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนชลประทาน และพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่หน่วยงานที่ได้ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจากนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี มาเป็นผู้มอบใบประกาศ  และนอกจากนี้ยังได้มีการแสดงจากกลุ่มพลังมวลชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ สร้างความสนุกสนานให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


  กองสวัสดิการและสังคมSecured by Siteground Web Hosting