1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมรับฟังความคิดเห็นและติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม พื้นที่ชุมชนเทศบาเมืองวารินชำราบ (ระยะที่ 3)วันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 9.30 น. ที่วัดเสนาวงศ์ สำนักงานสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง นำโดยนายธรรมนูญ นันทสมบูรณ์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ และคณะ ร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม ในพื้นที่ชุมชนเทศบาเมืองวารินชำราบ (ระยะที่ 3) เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดการแก้ไขปัญหารวมถึงการดำเนินการโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม พื้นที่ชุมชนเทศบาลเมืองวารินชำราบ ในระยะที่ 3 พร้อมทั้งยังเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม ได้แก่ ชุมชนท่าบ้งมั่ง ดีงาม หาดสวนยา ท่ากอไผ่ หาดสวนสุข หาดสวนสุข 1 เกตุแก้ว และคูยาง ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน ซึ่งจะทำให้การดำเนินโครงการตรงตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน  กองช่าง

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting