1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลผักแว่น จ.ร้อยเอ็ด ในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะในชุมชน


วันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยน.ส.วีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล, นางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล และนางศิรินญา รัตนกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลผักแว่น จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งได้นำผู้นำชุมชนเดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะภายในชุมชน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการขยะภายในชุมชนให้มีประสิทธิภาพ โดยมีนายนิติพันธ์ แสนสุข นักวิชาการสุขาภิบาล เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในการเรื่องแนวทางการจัดการขยะแบบครบวงจร จากนั้นคณะเทศบาลตำบลผักแว่น ได้เดินทางไปยังศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนชลประทาน เพื่อศึกษาดูงานแนวทางในการดำเนินกิจกรรมในชุมชนตามโครงการชุมชนปลอดขยะ หรือZero Waste

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


  กองช่างสุขาภิบาล

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting