1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์แก่ประชาชน เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


วันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30 น. ที่หอประชุมประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์แก่ประชาชน เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้ดำเนินการให้ความรู้ฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ประเภท"ดอกดารารัตน์" แก่ประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ, คณะครูจากกศน.อำเภอวารินชำราบ มาเป็นวิทยากรฝึกอบรมร่วมกับวิทยากรของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ซึ่งมีหัวหน้าส่วนการงาน, พนักงานเทศบาล, ลูกจ้าง, ผู้บริหารสถานศึกษา, พนักงานครู และประชาชน ต่างให้ความสนใจมาเข้าร่วมรับการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์กันเป็นจำนวนมาก สำหรับในพิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจากนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ร่วมด้วยนางนภาพร ไกรกังวาร ประธานสภาเทศบาล, นายคำ อ่อนจันทร์ รองประธานสภาเทศบาล, นายเฉลิม หวานใจ สมาชิกสภาเทศบาล, นายศิวกร ล้อนันทกุล สมาชิกสภาเทศบาล, นายวิเชียร ศุภลักษณ์ สมาชิกสภาเทศบาล และนางพรรณี พุ่มแก้ว ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


  สำนักปลัดฯ

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting