1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

พัฒนาสังคมฯอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมผลการปฏิบัติตามกม.จ้างงานคนพิการ และการทำงานของผู้พิการในเทศบาลเมืองวารินชำราบ


วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางพรรณี จำเป็น บุคลากร ได้ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้าตรวจเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติตามกฏหมายจ้างงานผู้พิการของเทศบาลเมืองวารินชำราบ และติดตามการทำงานของผู้พิการในเทศบาล ตามแผนปฏิบัติงานออกตรวจติดตามสถานประกอบการที่เข้าข่ายต้องจ้างงานผู้พิการ ตามกฏหมายร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสร้างความเข้าใจแก่นายจ้างและสถานประกอบการรวมถึงเครือข่าย ในการส่งเสริมการจ้างงานผู้พิการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยทางเทศบาลเมืองวารินชำราบมีลูกจ้างที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้พิการทั้งสิ้นจำนวน 4 คน


ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน  สำนักปลัดฯ

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting