1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีมอบเงินสงเคราะห์และสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ


วันที่ 11 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. ตัวแทนเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ได้เดินทางมามอบเงินสงเคราะห์และสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ยากไร้ในชุมชนชลประทาน และชุมชนเกตุแก้ว เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยมีน.ส.วีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล, นายมานะ สำเภา หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน, นางเนาวรัตน์ พุ่มแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ ร่วมด้วย นายพัชรินทร์ เฉลิมวงศ์ ปลัดอำเภอวารินชำราบ ให้การต้อนรับ และร่วมเป็นสักขีพยาน

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน  กองสวัสดิการและสังคมSecured by Siteground Web Hosting