1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

พล.ท.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า ผอ.ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กอ.รมน. ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองวารินชำราบ


วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี, ปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ให้การต้อนรับ พลโทชัยณรงค์ แกล้วกล้า ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และคณะ ซึ่งได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมติดตามการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ซึ่งเป็นศูนย์รวบรวมขยะมูลฝอยแบบครบวงจรของจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งขยะมูลฝอยทั่วไป และมูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาล โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปวิธีการบริหารจัดการจากนายนิติพันธ์ แสนสุข นักวิชาการสุขาภิบาล และลงพื้นที่โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตรวจเยี่ยมการจัดการบ่อฝังกลบขยะ

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


  กองช่างสุขาภิบาล

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting