1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

การไฟฟ้าฯวารินชำราบ ร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบ และบริษัทสายสัญญาณสื่อสาร จัดกิจกรรมโครงการ Big Patrolling and Cleansing for Strong Grid และจัดระเบียบสายสัญญาณสื่อสาร


วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ ลานแอโรบิค สนามทุ่งคำน้ำแซบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวารินชำราบ ร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบ และบริษัทผู้ประกอบการด้านสื่อสารโทรคมนาคม ได้แก่ TOT, CAT, 3BB, TURE, AIS, Dtac, และUIH ได้จัดกิจกรรมโครงการ"Big Patrolling and Cleansing for Strong Grid" ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบจ่ายไฟฟ้าแรงสูง, แรงต่ำ, มิเตอร์, หม้อแปลง รวมถึงจัดระเบียบสายสัญญาณสื่อสารในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการสนองนโยบาย"มหาดไทยร้อยใจ คนไทยยิ้มได้"สร้างทัศนียภาพของเมืองให้สวยงาม แก้ไขปัญหาสายสัญญาณสื่อสารโทรคมนาคมให้เป็นระเบียบ มีความปลอดภัย และตรวจสอบบำรุง ระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ ลดปัญหาไฟตก กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยในพิธีเปิดโครงการมีนายสมโภชน์ พรหมสมบัติ ผู้ช่วยผู้จัดการด้านเทคนิค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวารินชำราบ เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ มาเป็นประธานในพิธี ในการนี้ก่อนพิธีปล่อยขบวนรถจัดระเบียบสายสัญญาณสื่อสาร ได้มีการทำกิจกรรม KYT เป็นการเตรียมความพร้อมให้ตระหนักถึงอันตรายก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความปลอดภัยในการการทำงาน สำหรับกิจกรรม Big Patrolling and Cleansing for Strong Grid และจัดระเบียบสายสัญญาณสื่อสาร ในครั้งนี้จะดำเนินการในถนนนิวาสวิถี เริ่มตั้งแต่เชิงสะพานเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา เรื่อยไปจนถึงจุดตัดกับถนนสถิตนิมานกาล

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ เทศบาลเมืองวารินชำราบ  กองช่าง

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


Secured by Siteground Web Hosting