1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

มหาวิทยาลัยมหาสารคามมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ


วันที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเทศบาลเมืองวารินชำราบ นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี, สมาชิกสภาเทศบาล, ปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน ได้ให้การต้อนรับตัวแทนจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามนำโดยผศ.ดร.ปฐมพงศ์ ณ จัมปาศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ ซึ่งได้นำสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภค จำนวน 100 ชุด มามอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่

/ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


 

จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting