1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสามขา จ.ร้อยเอ็ด ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste


วันที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยน.ส.วีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล, นางศิรินญา รัตนกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป, นางธิติมา โคตรุโร รักษาการผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล, นายบุญหลาย เสมอสุข หัวหน้างานสุขาภิบาล และนายนิติพันธ์ แสนสุข นักวิชาการสุขาภิบาล ให้การต้อนรับคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสามขา จากจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการขยะในชุมชน จากนั้นได้เดินทางไปยังศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนชลประทาน เพื่อเยี่ยมชมแนวทางการดำเนินงานชุมชนปลอดขยะ Zero Waste ซึ่งประสบความสำเร็จในการลดปริมาณขยะภายในชุมชน ด้วยการนำขยะมารีไซเคิลผลิตเป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ อาทิ ผ้ากันเปื้อนจากป้ายไวนิล, หมวกจากกล่องน้ำ, กระเป๋าจากซองกาแฟ, กระเป๋าจากถุงน้ำยาปรับผ้านุ่ม, เตาชีวมวลจากหม้อหุงข้าวที่ไม่ใช้แล้ว, ปุ๋ยชีวมวลจากเศษอาหาร เป็นต้น

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


  กองช่างสุขาภิบาล

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting