1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีนำถุงมามอบให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ


วันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 16.30 น. ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเทศบาลเมืองวารินชำราบ นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายบุญส่ง แก้วเสนา สมาชิกสภาเทศบาล, นายศิวกร ล้อนันทกุล สมาชิกสภาเทศบาล, นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี, ปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน ได้ให้การต้อนรับสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้นำถุงยังชีพจำนวน 247 ชุด และข้าวเหนียวกุดเชียง  มามอบให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัย โดยได้รับความร่วมมือจากมทบ.22 ในการจัดกำลังพลมาคอยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มารับถุงยังชีพในครั้งนี้

/ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน 

จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting