1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การต้อนรับเทศบาลตำบลสามแยก จ.ยโสธร ในการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาชุมชน


วันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยน.ส.วีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล, นางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล, นางอรุณรัตน์ วิมลสุข รองปลัดเทศบาล, นายคำผอง เทพาคำ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และนายมานะ สำเภา หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และกรรมการชุมชน จากเทศบาลตำบลสามแยก จ.ยโสธร นำโดยนายสนิท สมประสงค์ นายกเทศมนตรี ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการพัฒนาชุมชนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานในการบริหารจัดการชุมชน โดยได้รับเกียรติจากนายคำผอง เทพาคำ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


  กองสวัสดิการและสังคมSecured by Siteground Web Hosting