1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ห้องการคุ้มครองและบริการตัวเมืองเวียงจันทน์ สปป.ลาว ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste


วันที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบนำโดยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี, ปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากห้องการคุ้มครองและบริการตัวเมืองเวียงจันทน์ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนำโดยท่านภูดอน รองหัวหน้าห้องการคุ้มครองและบริการตัวเมืองเวียงจันทน์ ซึ่งเป็นเครือข่ายชุมชนปลอดขยะอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง พร้อมด้วยที่ปรึกษาจากองค์กร Global Environment Center (GEC) นครโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น นำโดยดร.ชินิจิ ทะนะกะ ซึ่งได้เดินทางศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการดำเนินโครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยเป็นหน่วยงานท้องถิ่นที่ประสบผลสำเร็จในการลดปริมาณขยะในชุมชน ในการนี้ยังได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมลดขยะของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ Zero Waste ชุมชนชลประทาน ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบด้าน Zero Waste ที่โดนเด่นในการทำขยะ และวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว มาดัดแปลงรีไซเคิลเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่สร้างรายได้และลดปริมาณขยะให้แก่ชุมชน อาทิ ถุงคลุมสูท ผ้ากันเปื้อน และกระเป๋า จากป้ายไวนิล, แจกันดอกไม้จากถุงน้ำยาปรับผ้านุ่ม, กระเป๋าจากซองกาแฟ 3 อิน 1, ตะกร้าจากกระป๋องเบียร์, เตาชีวมวลจากหม้อหุงข้าวที่ไม่ใช่แล้ว เป็นต้น

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


  กองช่างสุขาภิบาล

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting