1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste


วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5  นำโดยนางชนัฏดา บุตรสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการดำเนินงานชุมชนปลอดขยะ Zero Waste เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการขยะในชุมชน โดยชุมชนชลประทาน เป็นชุมชนหนึ่งที่เข้าร่วมโครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste และประสบความสำเร็จในการลดปริมาณขยะภายในชุมชน ด้วยการนำขยะมารีไซเคิลผลิตเป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ อาทิ ผ้ากันเปื้อนจากป้ายไวนิล, หมวกจากกล่องน้ำ, กระเป๋าจากซองกาแฟ, กระเป๋าจากถุงน้ำยาปรับผ้านุ่ม, เตาชีวมวลจากหม้อหุงข้าวที่ไม่ใช้แล้ว, ปุ๋ยชีวมวลจากเศษอาหาร เป็นต้น

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


  กองช่างสุขาภิบาล

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting