1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ มอบข้าวสารและเวชภัณฑ์แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย


วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน คณะผู้บริหารเทศบาลนำโดยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลได้แก่ นายวิเชียร ศุภลักษณ์, นายศิวกร ล้อนันทกุล, นายบุญส่ง แก้วเสนา และหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้มอบสิ่งของยังชีพเป็นข้าวสาร และเวชภัณฑ์ประจำบ้าน แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย เพื่อเป็นการปลอบขวัญให้กำลังใจ และช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
 

จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting