1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย


วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองวารินชำราบ ว่าที่นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ อุบลราชธานี ได้มาตรวจเยี่ยมติดตามแนวทางการดำเนินการพัฒนา และปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยมีนายณรงชัย ประสิทธิภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้ข้อมูลและนำคณะตรวจติดตามลงพื้นที่

เครดิตภาพ: Thitima Ungprasert
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน  กองช่างสุขาภิบาล

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting