1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสวัสดิการสังคมจัดกิจกรรม"รวมพลังแห่งรัก ปั่น หยุดความรุนแรง" ต่อต้านความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2561


วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 น. กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดกิจกรรมโครงการต่อต้านความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2561 "รวมพลังแห่งรัก ปั่น หยุดความรุนแรง" ภายใต้สโลแกน"หยุดคำร้าย ทำลายครอบครัว" ณ บริเวณถนนหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยมีนายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมและนำขบวนจักรยานสัญจรไปตามถนนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อเป็นการรณรงค์และสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนให้เกิดการเฝ้าระวังถึงปัญหาและสร้างค่านิยม"ไม่เพิกเฉย"ต่อความรุนแรงที่มีต่อเด็ก สตรี และครอบครัว ซึ่งทางองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทั้งประชาชนในเขตเทศบาล, สถานีตำรวจภูธรวารินชำราบ, นักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาล, พนักงานเทศบาล รวมถึงชมรมปั่นจักรยานต่างๆที่มาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ได้แก่ ชมรมเสือกินลม, ชมรมเสือคำราม, ชมรมเสือห้วยขะยุง, ชมรมปั่นจักรยานกุดเป่ง เทสโก้โลตัส สาขาวารินชำราบ สนับสนุนน้ำและเครื่องดื่มแก่นักปั่นทุกท่าน และมณฑลทหารบกที่ 22 ที่ได้ให้การสนับสนุนจักรยานเพื่อใช้ในกิจกรรม

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


 

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting