1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรี เด็ก และบุคคลในครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561


วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณทุ่งคำน้ำแซบ เทศบาลเมืองวารินชำราบโดยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยน.ส.วีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน ได้ร่วมกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรี เด็ก และบุคคลในครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561   "หยุด! คำร้าย ทำลายครอบครัว" จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และอำเภอวารินชำราบ โดยมีนายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอวารินชำราบเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีส่วนราชการ, ทหาร, ตำรวจ, โรงเรียน, กลุ่มพลังสตรี, อาสาสมัคร, ผู้นำชุมชน และประชาชนในอำเภอวารินชำราบ ร่วมเดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรี เด็ก และบุคคลในครอบครัว  เพื่อเป็นการรณรงค์และสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนให้เกิดการเฝ้าระวังถึงปัญหาและสร้างค่านิยม"ไม่เพิกเฉย"ต่อความรุนแรงที่มีต่อเด็ก สตรี และครอบครัว ซึ่งทางองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล

ขอขอบคุณภาพจาก งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ และคุณจุลมณี ทองทาบ


 

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting