1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี พ.ศ.2561 "พลังสตรีชนบท พลังขับเคลื่อนสังคมไทย"


วันที่ 8 มีนาคม ประจำปี 2561 ณ หอประชุมประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี พ.ศ.2561 "พลังสตรีชนบท พลังขับเคลื่อนสังคมไทย"  เพื่อเป็นการรำลึกและเชิดชูเกียรติสตรี และผู้ทำงานด้านสตรีในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ รวมถึงกระตุ้นให้สังคม ชุมชน และบุคคลได้ตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนของสตรี โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงานร่วมเป็นเกียรติ สำหรับกิจกรรมภายในงานนั้นประกอบด้วย การบรรยายพิเศษเรื่องการพัฒนาศักยภาพสตรีจากนางสาวประภัสสร อุราสาย อดีตพัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์, การแสดงจากกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล  นอกจากนี้ยังมีการประกวดแข่งขันการทำอาหารพื้นบ้านอีสาน (ประเภทซุป) และได้ให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมือง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สตรีในชุมชนได้ร่วมอนุรักษ์การแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมืองอีสาน สร้างความสนุกสนานครื้นเครงให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการและสังคม

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting