1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์สภากาแฟอุบลราชธานี “เวทีอุบลฮักแพง สานแรง ร่วมใจ”ประจำเดือน เมษายน 2561

วันที่ 25 เมษายน 2561 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาและนันทนาการสัมพันธ์วันสภากาแฟอุบลราชธานี “เวทีอุบลฮักแพง สานแรง ร่วมใจ”ประจำเดือน เมษายน 2561 ร่วมกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และเทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งกิจกรรมภายในงานได้มีการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน และการแข่งขันกีฬาฟุตบอล เชื่อมความสัมพันธ์  จากนั้นได้มีงานเลี้ยงสังสรรค์พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดอุบลราชธานี ณ หอประชุมประชาวาริน โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และร่วมแข่งขันกีฬาแบดมินตันด้วย ทั้งนี้เจ้าภาพในการจัดกิจกรรมสภากาแฟครั้งต่อไปได้ส่งธงต่อให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพสำหรับการจัดกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดอุบลราชธานีนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้แข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ เกิดความความคุ้นเคย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน และร่วมแสดงความคิดเห็นระหว่างภาครัฐและเอกชน ซึ่งกำหนดจัดประชุมเดือนละ 1 ครั้ง และให้ส่วนราชการหน่วยต่างๆได้เป็นเจ้าภาพหมุนเวียนกันไป

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
  สำนักปลัดฯ

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting