1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน ประจำปี 2561 วันที่ 2

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน ประจำปี 2561 ขึ้นเป็นวันที่สอง เพื่อเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของผู้นำชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แลกเปลี่ยน และสร้างเครือข่ายการพัฒนาชุมชนเมืองอย่างเป็นระบบอันจะส่งผลให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงทางสังคมในชุมชนได้ดีขึ้น โดยได้รับเกียรติจากนายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอวารินชำราบ มาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องปัญหาของยาเสพติด และการพัฒนาบ้านเมืองหน้าอยู่ชุมชนเข้มแข็ง สร้างความสนุกสนานครื้นเครงให้แก่คณะกรรมการชุมชนที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้เป็นอย่างมาก ร่วมด้วยนางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล และนายมานะ สำเภา หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นเกียรติ


ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการและสังคม

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting