1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

สโมสรโรตารีเมืองวารินร่วมกับ สโมสรโรตารี SOKA CHUO JAPAN นำตู้บริจาคเสื้อผ้าและรองเท้ามือสองมามอบให้แก่เทศบาลเมืองวารินชำราบ

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 น. ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สโมสรโรตารีเมืองวารินร่วมกับ สโมสรโรตารี SOKA CHUO JAPAN ได้นำตู้บริจาคเสื้อผ้า และรองเท้ามือสอง พร้อมสิ่งของที่จำเป็นจำนวน 5 ตู้ มามอบให้แก่ทางเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อนำไปมอบต่อให้กับผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในชุมชน โดยมี นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี, นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี, นางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล และนายศิวกร ล้อนันทกุล สมาชิกสภาเทศบาล เป็นตัวแทนรับมอบตู้บริจาค พร้อมด้วยตัวแทนจากโรงพยาบาลวารินชำราบ และมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ร่วมเป็นสักขีพยาน

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

  กองสวัสดิการและสังคม
Secured by Siteground Web Hosting