1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศ

  • เบอร์ 045-321523 หรือ 061-5230983 -

     ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ คว้ารางวัลในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศครั้งที่ 10

    

กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ ภายใต้การนำของนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้ส่งคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 3 แห่ง เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 9 – 11 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และอาคารยิมเนเซียมนครภูเก็ต  ซึ่งเทศบาลนครภูเก็ตเป็นเจ้าภาพ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Smart Learning” โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีการประกวดแข่งขันความสามารถหลายประเภท โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กและเยาวชน ในท้องถิ่นได้พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนการประชุมทางวิชาการระดมสมอง เพื่อเป็นการกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานต่อไป

     ซึ่งผลปรากฏว่าตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ในฐานะตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถคว้ารางวัลมาได้จำนวน 2 รายการ ได้แก่
- รางวัลชมเชย จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
- และรางวัลชมเชย จากการประกวดคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

ทางเทศบาลเมืองวารินชำราบ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ข้อมูล-ภาพ / งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน  ข่าวสารสถานศึกษา

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


นโยบาย ผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจิตอาสา อุทกภัย

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมาย


ประกาศ ก กลางเทศบาลWho's Online

เรามี 40 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

งานบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Secured by Siteground Web Hosting