1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบได้ให้การต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและคณะ ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 16.00 น. ณ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นางสาววีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล, ได้ให้การต้อนรับ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี , นายกองเอกปราโมทย์ ธัญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี , นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ,นายกริชชัย ศิลปรายะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น และนายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอวารินชำราบ และคณะ ซึ่งได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมติดตามการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ซึ่งเป็นศูนย์รวบรวมขยะมูลฝอยแบบครบวงจรของจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งขยะมูลฝอยทั่วไป และจัดการขยะมูลฝอยด้วยวิธีฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
 

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting