1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

นายกเทศมนตรีให้โอวาทแก่นักกีฬาที่จะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนอปท.ครั้งที่ 36 รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2561

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ คณะผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้ฝึกสอนชนิดกีฬาต่างๆ ได้นำนักกีฬาจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบทั้ง 3 โรงเรียนเข้าพบและรับฟังโอวาท จากนายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ เนื่องในโอกาสที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 20 - 29 ตุลาคม 2561  โดยมีเทศบาลเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์เป็นเจ้าภาพ เพื่อคัดเลือกนักกีฬาที่ได้อันดับที่1-3 เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที 36 รอบสุดท้ายต่อไป ในการนี้ทางคณะผู้บริหารยังได้มอบเบี้ยเลี้ยง รวมถึงขนมจากผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักกีฬาในการแข่งขันกีฬานำชัยชนะกลับมาสู่เมืองวารินชำราบ

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน  กองการศึกษา
Secured by Siteground Web Hosting