1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

นายกเทศมนตรีให้โอวาทแก่นักกีฬาที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.30 น. ณ ห้องทำงานคณะผู้บริหารเทศบาล คณะผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้ฝึกสอนชนิดกีฬาต่างๆ ได้นำนักกีฬาจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ เข้าพบและรับฟังโอวาทจากนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ เนื่องในโอกาสที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ที่เทศบาลนครเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2561 ในการนี้นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้เป็นตัวแทนคณะผู้บริหารมอบเบี้ยเลี้ยง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ นักกีฬาในการแข่งขันกีฬานำชัยชนะกลับมาสู่เมืองวารินชำราบ

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
  กองการศึกษา
Secured by Siteground Web Hosting