1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ต้อนรับและให้กำลังใจขบวนซ้อมปั่นจักรยาน กิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดอุบลราชธานี


วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 15.30 น. ณ ทุ่งคำน้ำแซบ เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้นำหัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ต้อนรับและให้กำลังใจ แก่นักปั่นผู้เข้าร่วมกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ทุกท่านขบวนซ้อมปั่นจักรยาน กิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดอุบลราชธานี นำทีมโดยนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พร้อมด้วยภาคเอกชน สมาคม-ชมรมจักรยานต่างๆ และประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งปั่นไปตามเส้นทางจากจุดเริ่มต้น ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี และมาสิ้นสุดศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ระยะทางไป-กลับ 29 กิโลเมตร

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


  สำนักปลัดฯ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting