1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมทางด้านการจราจร การบริการน้ำดื่มตามจุดแวะพัก การพยาบาล ในกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านการจราจร การบริการน้ำดื่มตามจุดแวะพัก การพยาบาล ในกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดอุบลราชธานี  ในวันที่ 9 ธันวาคมนี้ โดยมีนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี  ได้เป็นประธานในการในการประชุม พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล , รองปลัดเทศบาล,หัวหน้าส่วนการงาน ,ตัวแทนสถานศึกษาในสังกัด, เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.วารินชำราบ และผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลอีก 7 แห่ง ร่วมในการประชุมในครั้งนี้

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน  สำนักปลัดฯ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting