1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1  นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี และนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี ได้เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่  12 มกราคม 2562 ณ สนามทุ่งคำน้ำแซบ ซึ่งวาระในการประชุมนั้น เป็นการชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยการเน้นส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนแสดงออกถึงความสามารถด้านศิลปะ และวัฒนธรรม

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


  กองการศึกษา
Secured by Siteground Web Hosting