1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562


วันที่ 12มกราคม 2562 เวลา 8.00 น. ที่สนามทุ่งคำน้ำแซบเทศบาลเมืองวารินชำราบได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ" เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ เสริมสร้างทักษะ และกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานซึ่งในปีนี้มีกิจกรรมให้เด็ก และเยาวชนได้ร่วมสนุกสนานมากมาย ทั้งซุ้มกิจกรรมเล่นเกมส์รับของรางวัลจากกองงานต่างๆของเทศบาลโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 3 แห่ง และหน่วยงานต่างๆที่มาร่วมมอบความสุขและความสนุกให้แก่เด็กๆได้แก่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนวารินชำราบ  จิตอาสาจากธนาคารกรุงไทยรวมทั้งยังได้มีการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการประกวดวาดภาพระบายสี การแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่งนอกจากนี้ยังได้มีพิธีมอบเกียรติบัตร "เด็กดีศรีวารินฯ"ให้แก่เยาวชนที่มีความประพฤติดีจากโรงเรียนในเขตอำเภอวารินชำราบ และการมอบใบประกาศแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทั้งทางวิชาการและการกีฬาในด้านโดยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ประธานในพิธีพร้อมด้วยการแสดงของเด็กนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน , นายอภิชัย แก้วงาม  กองการศึกษา
Secured by Siteground Web Hosting