1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ

วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบนำนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ จากเทศบาลเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี นำโดยนายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัตตานี  ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อเสริมสร้างความรู้จากประสบการณ์ และนำมาประยุกต์ใช้ และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


  กองช่างสุขาภิบาล

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting