1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีมอบเงินช่วยเหลือและสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัยในชุมชนบ้านหาดสวนสุข

วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 9.30 น. ตัวแทนสำนักงานกาชาดจังวัดอุบลราชธานี ได้เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบเหตุอัคคีภัยภายในชุมชนบ้านหาดสวนสุข เมื่อคืนวัน ที่ 16 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นบ้านของนางหนูคิด สายบุตร พร้อมกันนี้ได้มอบเงินช่วยเหลือ และสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย เพื่อเป็นการปลอบขวัญในเหตุการณ์ดังกล่าว โดยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีได้มอบหมาย นางสาววีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล พร้อมพร้อมด้วย นายมานะ สำเภา รักษาการผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และน.ส.จุลมณี ทองทาบ นักพัฒนาชุมชน ให้การต้อนรับ

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

  กองสวัสดิการและสังคม

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting