1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบได้ให้การต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและคณะ ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 16.00 น. ณ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นางสาววีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล , ได้ให้การต้อนรับ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี , นายชำนาญ ศรีพารา ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี และนายกริชชัย ศิลปรายะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น และคณะ ซึ่งได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมติดตามการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ซึ่งเป็นศูนย์รวบรวมขยะมูลฝอยแบบครบวงจรของจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งขยะมูลฝอยทั่วไป และจัดการขยะมูลฝอยด้วยวิธีฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
  กองช่างสุขาภิบาล

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting