1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมหารือการจัดทำแผนการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยตกค้าง หรือการจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง (Work Plan)

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น.  ณ ห้องรับรองผู้บริหารเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้มีการประชุมหารือการจัดทำแผนการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยตกค้าง หรือการจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง  (Work Plan)  สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมาย ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี  ระหว่างเทศบาลเมืองวารินชำราบ , ผู้แทนจากกรมควบคุมมลพิษ , ผู้แทนจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี , ผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี และผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเป็นประธานในการหารือในครั้งนี้

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


  กองช่างสุขาภิบาล

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting