1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

ประกาศ

 • เบอร์ 045-321523 หรือ 061-5230983 -

   ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

สุดยอดคนเก่ง! นักเรียนในสังกัดเทศบาลเมือวารินชำราบ คว้ารางวัลการแข่งขันมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันต่อในระดับประเทศ


จากที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27  ประจำปีการศึกษา 2562 ภายใต้หัวข้อ Cultures for Learning : วัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้ ณ จังหวัดกาฬสินธ์ เมื่อวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ผลการแข่งขันปรากฏว่านักเรียนคนเก่งของเทศบาล สามารถคว้ารางวัลได้หลายรายการ และเป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นในระดับประเทศต่อไป ดังนี้

 • รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่น มิตรภาพที่ 5
 • รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาภาษาไทย โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่น มิตรภาพที่ 5
 • รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันงานประดิษฐ์จากใบตอง ระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่น มิตรภาพที่ 5 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีนระดับประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การคัดลายมือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ


Cr : FB โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ, มิตรภาพ วารินชำราบ 

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


นโยบาย ผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจิตอาสา อุทกภัย

คู่มือ ประชาชน

 • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 58 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

งานบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Secured by Siteground Web Hosting