1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ ประจำเดือนสิงหาคม 2562

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมศาลาประชาวาริน  ศูนย์บริการสาธารณสุข  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนางอัจฉราพร ธนาบูรณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 โดยได้เชิญชมรมผู้สูงอายุและคณะกรรมการชุมชน เข้าร่วมรับการอบรมเพื่อพัฒนาระบบบริการดูและต่อเนื่อง ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และคัดกรองภาวะเสี่ยงต่อสุขภาพ รวมถึงยังเป็นการสร้างเครือข่ายในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางอุไร มนต์ชัยกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  และนายณภัทร พลอำนวย  เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลวารินชำราบ มาเป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน 

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting