1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดอบรมโครงการร้านแผงลอยจำหน่ายอาหารใส่ใจผู้บริโภค ประจำปี 2562

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดอบรมโครงการร้านแผงลอยจำหน่ายอาหารใส่ใจผู้บริโภค ประจำปี 2562 แก่ผู้ประกอบการร้านค้าที่จำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อเป็นการให้ความรู้ในด้านสุขาภิบาลอาหาร และการประกอบการที่ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของอาหารและร้านจำหน่ายอาหาร และยังเป็นการประกันคุณภาพของอาหารในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบได้มาตรฐาน โดยในพิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจาก นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี มาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยน.ส.วีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล และนางศิริณญา รัตนะกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปร่วมเป็นเกียรติ สำหรับการอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบมาให้ความรู้ในเรื่องอาหารปลอดภัย และการสุขาภิบาลอาหาร แก่ผู้ประกอบการในการอบรมในครั้งนี้

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน 

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting